Dediščina rokodelstva na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do je izjemno živa, največ je prisotnih rokodelcev, ki izdelujejo iz lesa, t. i. suhorobarjev, nekaj lončarjev pa tudi drugih rokodelcev, ki je izdelujejo nakit iz različnih materialov, spominke, okrasne predmete in druge uporabne izdelke za vsakdanjo rabo (pletena, šivana oblačila, obutev, torbe, mila, … ). S projektom sodelovanja Zgodbe rok in krajev rokodelcem, ki so izkazali interes, nudimo izobraževalne vsebine s področja komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami in izobraževanje o pomenu celostne grafične podobe. Nudimo brezplačno sodelovanje in individualno delo z oblikovalci. Skupaj bodo na podlagi znanj in veščin, ki jih rokodelci že imajo, poskušali nadgraditi njihove izdelke s sodobno dimenzijo.

V sklopu izvedbe uvodnih aktivnosti projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev je na našem območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, v sredo 25. 10. 2017, v prostorih Rokodelskega centra Ribnica, potekal uvodni nacionalni dogodek projekta. Na uvodno srečanje so bili, poleg predstavnikov posameznih LAS, povabljeni tudi rokodelci iz območja vseh LAS.

Izjave in novica o dogodku na spletni strani Radia 1.

 

Ena izmed aktivnosti projekta je popis rokodelcev s statusom, kot tudi tistih potencialnih rokodelcev, ki se za ta korak še odločajo. Enotna baza rokodelcev je osnova za nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter vključevanje v mreže rokodelcev.

V mesecu decembru 2017 smo izvedli Predavanje o pomenu certifikata Art&Craft in sistema ocenjevanja komisije DUO na OZS, Seminar o temeljnih kompetencah rokodelcev in Predavanje o poslovnem sistemu za rokodelce, na katerih smo rokodelce seznanili s smernicami/zahtevami komisije DUO na OZS in jih s tem vzpodbudili k pridobitvi ocene za izdelke in pridobitvi certifikata.

Izjavi in novica o projektu ter izvedenih aktivnosti na spletni strani Radia 1.

V marcu 2018 smo nadaljevali s projektom sodelovanja Zgodbe rok in krajev. Rokodelce, potencialne rokodelce, ki smo jih animirali v prvi fazi projekta in ostalo zainteresirano javnost smo povabili na uvodno predstavitveno delavnico z naslovom Uspešne zgodbe, ki se je odvijala 6. marca, v prostorih Rokodelskega centra Ribnica.

Zanimanje je bilo veliko. Na uvodno delavnico sklopa razvoja izdelkov so prišli rokodelci z različnim znanjem in različno rokodelsko dejavnostjo. Skozi niz delavnic, predavanj in individualnih svetovanj, ki so potekale v obdobju dveh mesecev so rokodelci pridobili znanje s področja celostne podobe izdelkov, osebnega komuniciranja in javnega nastopanja, oblikovanja izdelka ter trženja.

 

Rokodelci so preko delavnic in svetovanj lahko razvijali svoje ideje in rokodelske izdelke, nadgradili svoje znanje in pridobili kompetence za oblikovanje kvalitetnih rokodelskih izdelkov, kar je temeljni sestavni del projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

Projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev, v katerem sodeluje še 10 ostalih Lokalnih akcijskih skupin in ki skupaj vključujejo več kot 60 občin širom Slovenije, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se bo nadaljeval do konca leta 2018 in v okviru projekta na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe načrtujemo še postavitev razstave rokodelskih izdelkov, izvedbo dveh delavnic ne temo trženja in prodaje, obisk zaključnega dogodka v Veržeju in oblikovanje ter tisk knjige Zgodbe rok in krajev, kjer se bo vsaka občina predstavila s svojo zgodbo.

Projekt lahko spremljate tudi na Facebook strani.