LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna priložnost.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki združuje občine Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče se je zato odločil, da pristopi v projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

Gre za projekt, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v katerem sodeluje še 10 Lokalnih akcijskih skupin, ki vključujejo skupaj več kot 60 občin širom Slovenije.

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu, možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete in razvoja območij.

Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc – kapacitet.

Operacija vpliva na specifični cilj OP Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS preko aktiviranja specifične skupnosti – obstoječih in potencialnih rokodelcev, ki se bodo natančno evidentirali in analizirali, zavezali k sodelovanju v projektu, vključili v izobraževalni proces in s tem okrepili svoje kompetence na različnih področjih (npr. kakovost izdelkov, celostna podoba, poslovni sistem, razvoj izdelkov, nove prodajne poti, promocija in prodaja, komunikacija s ciljnimi skupinami), njihova vključenost se bo krepila tudi preko medsebojnega mreženja, sodelovanja na dveh skupnih promocijskih dogodkih, predstavitve na spletni in Facebook strani projekta ter v skupni knjigi Zgodbe rok in krajev.

Cilji operacije:

  • povečanje gospodarske moči rokodelcev
  • krepitev družbene moči rokodelcev
  • krepitev lastnih kapacitet rokodelcev
  • krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji

Kazalnik rezultata:

  • Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajane operacije (projektov CLLD);
  • Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije;
  • Število podprtih partnerstev;
  • Število partnerstev za lokalno samooskrbo.

Projekt sodelovanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/