VABILO na 19. sejo Skupščine LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE, ki bo v sredo, 7. decembra 2022 ob 10.30 uri, v predavalnici Rokodelskega centra Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda seje
  2. Pregled in potrditev 6. letnega poročila o delu LAS in finančno poročilo LAS
  3. Pregled in potrditev predloga Letnega načrta aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za leto 2023
  4. Razno

Registracija je za udeležbo na seji je obvezna. Prosimo, da registracijo opravite najpozneje do torka 6. 12. 2022 preko te povezave: https://www.1ka.si/a/4a36bf85

Gradivo, ki se bo obravnavalo na seji je dostopno na tej povezavi: https://we.tl/t-vP8j6mNqqN

 

RC Kočevje Ribnica d.o.o. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Direktor: Primož Pahor l.r. Predsednik: dr. Vladimir Prebilič l.r.