2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 20. 3. 2017

Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 16. 5. 2017 ali osebno dostaviti  v prostore vodilnega partnerja na naslovu RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 16. 5. 2017, do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: info@las-ppd.si. Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 12. 5. 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

DELAVNICE GRADIVO

IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE 2. JAVNEGA POZIVA LAS PPD 2017:

Vodilni partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe organizira izvedbo delavnic za predstavitev 2. javnega poziva za izbor operacij, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in za pomoč pri izpolnjevanju vlog na javni poziv.

V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti: info@las-ppd.si.

Datum Ura Lokacija Prijava na delavnico po elektronski pošti Vabilo
četrtek, 30. 3. 2017 17:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje do 29. 3. 2017  
petek, 31. 3. 2017 9:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje do 30. 3. 2017  
torek, 4. 4. 2017 9:00 Rokodelski center Ribnica, Predavalnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica do 3. 4. 2017  
sreda, 5. 4. 2017 17:00 Občina Loški Potok, Sejna soba, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok do 4. 4. 2017  
četrtek, 6. 4. 2017 9:00 Občina Velike Lašče, Sejna soba , Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 5. 4. 2017  
torek, 11. 4. 2017 9:00 Občina Kostel, Predavalnica v mansardi, Vas 4, 1336 Kostel do 10. 4. 2017  
sreda, 12. 4. 2017 17:00 Občina Dobrepolje, Sejna soba, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje do 11. 4. 2017  
četrtek, 13. 4. 2017 9:00 Občina Sodražica, Sejna soba, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica do 12. 4. 2017