Spoštovani,

ena izmed nalog vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD) je tudi vrednotenje izvajanja Strategije lokalnega razvoja (SLR) za minulo programsko obdobje.

Prosimo, če si lahko vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik o izvajanju SLR LAS PPD na naslednji povezavi: https://forms.gle/MKmJaRg3kkizud9S7

Odgovori so za nas pomembni, saj si želimo tudi v novem programskem obdobju kvalitetno izvajati program LEADER/CLLD ter dobro sodelovati z lokalno skupnostjo.

Prosimo, da vprašalnik izpolnite do 22. marca 2024.

Hvala za vas čas.

Ekipa LAS PPD