LAS PPD in Klančarjeva domačija smo 31. marca 2022 gostili državnega sekretarja Antona Hareja in Alino Cunk Perklič, vodjo koordinacijskega odbora CLLD z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavili smo jima projekte Leader, ki se trenutno izvajajo v Občini Dobrepolje: Nadgradnja Klančarjeve domačije, S kolesom od nature do kulture in Skupaj za varni jutri.  Pogovorili smo se tudi o načrtih za novo programsko obdobje.