Upravni odbor LAS PPD  je na svoji 24. seji dne 17. 7. 2020 potrdil tri (3) projekte, ki so prispeli na 5. javni poziv LAS PPD:

Park medgeneracijskega sodelovanja – prijavitelj Občina Kočevje

Sprehod skozi naše trge – prijavitelj Občina Sodražica

Sodobno znanje za vse generacije – prijavitelj Knjižnica Miklova hiša

 

in en (1) projekt, ki je prispel na 6. javni poziv – problemsko območje:

Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno prijavitelja Občina Osilnica.

 

Do roka (9. 6. 2020) so pravočasno prispeli štirje projektni predlogi na 5. javni poziv in en projektni predlog na 6. javni poziv. V fazi pregleda in dokončne potrditve s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je še projekt Park medgeneracijskega sodelovanja, za ostale tri projekte pa smo v ponedeljek 15. marca 2021, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o potrditvi projektov.

 

Seznam projektov potrjenih na ravni LAS si lahko ogledate na: https://las-ppd.si/projekti-2/